ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ วิชานาฏศิลป์ 

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ สู่การศึกษาออนไลน์

 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้จัด
การเรียนการสอน ในรายวิชา นาฏศิลป์ 💃

เพลงชาวไทย

เพลงรำซิมารำ

เพลงคืนเดือนหงาย

เพลง ดวงจันทร์วันเพ็ญ

ใบความรู้.docx

บความรู้นาฏยศัพท์และภาษาท่า

✋แบบทดสอบก่อนเรียน 🤚

เรื่อง รำวงมาตรฐาน 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์